Kongre hakkında

UCLG-MEWA KONGRESİ

7. UCLG-MEWA GENEL KURULU/KONSEY

25 Mayıs 2022, Saat: 14.15–17.30, Konya/TÜRKİYE

TASLAK GÜNDEM

1. Oturum

GENEL KURUL

1. Toplantının açılışı ve toplantı gündeminin kabulü

2. 10 Temmuz 2019 – 25 Mayıs 2022 tarihleri arası Faaliyet Raporu’nun sunulması

3. UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan, UCLG-MEWA 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait mali raporların sunulması ve görüşülmesi

a) 2019- 2022 dönemi Yönetim Kurulu’nun ibraya sunulması

b) 2019-2022 dönemi UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi’nin ibraya sunulması

4. UCLG-MEWA üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan Anatüzük değişiklik taslağının görüşülmesi ve onaya sunulması

5. 2022-2025 UCLG-MEWA Stratejik planının sunumu

2. Oturum

6. UCLG-MEWA Ülke Temsilcilerinin belirlenmesi

7. UCLG-MEWA Komite Başkanlarının ve Eş-Başkanlarının belirlenmesi

8. UCLG-MEWA 2022-2025 dönemi için yönetim organlarının belirlenmesi ve UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarında UCLG-MEWA’yı temsil etmek üzere önerilecek üyelerin belirlenmesi

a) UCLG-MEWA Saymanının ve yedek üyenin seçimi

b) UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi üyelerinin seçimi (4 asil – 4 yedek üye)

c) UCLG-MEWA Konseyi üyelerinin seçimi (99)

KONSEY

• UCLG-MEWA Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi (33)

• UCLG-MEWA Ombudsmanının ve yedek üyenin seçimi

• UCLG-MEWA Başkanlığı’na bir (1) ve Eş Başkanlıklara beş (5) üyenin seçimi.

• UCLG Dünya Konseyi’ne önerilecek UCLG-MEWA üyelerinin belirlenmesi (32+3)

• UCLG Yönetim Kurulu’na önerilecek UCLG-MEWA üyelerinin belirlenmesi (11+1)

• UCLG-MEWA’yı temsilen UCLG Başkan Yardımcısı olarak görev alacak temsilcinin belirlenmesi

9. UCLG-MEWA 2022 Yılı Toplantılarına ev sahipliği yapacak kentlerin belirlenmesi

10. Üyelerden gelen dilek ve temennilerin görüşülmesi

11. Diğer konular

12. Kapanış

Başa dön