UCLG-MEWA Kongresi 2019

Kongre hakkında

UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 35. Maddesi ve UCLG-MEWA İçtüzüğü’nün 7. Maddesi gereğince UCLG-MEWA Kongresi UCLG Dünya Kongresi ile aynı yıl içerisinde olağan şekilde toplanır. 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak toplantıda UCLG-MEWA’nın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra, UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık Divanı seçimleri yapılacaktır.

Gerçekleştirilecek kongrede UCLG-MEWA üyelerinin aday olabilecekleri organlar şunlardır:

 1. UCLG-MEWA Başkanlığı (1 Başkan)
 2. UCLG-MEWA Eş Başkanlıkları (5 Eş Başkan)
 3. UCLG-MEWA Denetim Kurulu / Mali Yönetim Komitesi
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu Başkanı/Sayman (1 Başkan/Sayman)
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu /Mali Yönetim Komitesi Üyeleri- (4 üye)
 4. UCLG-MEWA Ombudsmanı ( 1 Ombudsman)
 5. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyeliği (33 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 6. UCLG-MEWA Konsey Üyeliği (99 Konsey Üyeliği)
 7. UCLG Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği (12 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 8. UCLG Dünya Teşkilatı Konsey Üyeliği (35 Konsey Üyeliği)

Ayrıca UCLG-MEWA’nın Başkanlık Divanı’nın belirleneceği komiteleri de şu şekildedir:

 1. Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi
 2. Çevre Komitesi
 3. Yerel Yönetişim ve Kent Diplomasisi Komitesi 
 4. Kültür ve Turizm Komitesi
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
 6. Sosyal İçerme Komitesi

Kongre ve adaylık süreci ile ilgili bilgilere UCLG-MEWA web sitesinde yer alan Teşkilat Anatüzüğü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Başa dön